Privātums

Šīs privātuma politikas mērķis ir sniegt informāciju par SIA “RC Ainava” personas datu apstrādi (apstrādes nolūkiem, apjomu, aizsardzību, apstrādes termiņu un datu subjekta tiesībām), ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atčēl Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasības (turpmāk – Regula).

 

Interneta vietne:  www.rcainava.lv

Pārziņa identitāte un kontaktinformācija:  SIA “RC Ainava”, reģ.nr. 43202005939, adrese: Valkas iela 7, Alūksne, LV-4301, Latvija, e-pasts:rcainava@inbox.lv, personu datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: rcainava@inbox.lv

 

Kas ir Sīkdatnes

Sīkdatne ir neliela  teksta datne, kas tiek nosūtīta uz jūsu datoru vai mobilo  iekārtu tīmekļa vietnes apmaklēšanas laikā un ko tīmekļa vietne saglabā jūsu datorā vai mobilajā  ierīcē, kad jūs atverat vietni. Katrā turpmākajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes mājas lapu vai uz citu mājas lapu, kas atpazīst šo sīkdatni. Sīkdatnes var darboties arī kā konkrētas mājas lapas atmiņa, ļaujot šai lapai atcerēties jūsu datoru nākamajās apmeklējuma reizēs, tai skaitā sīkdatnes  var atcerēties jūsu iestādījumus vai uzlabot lietotāja ērtības.

 

Izmantoto sīkdatņu veids

SIA “RC Ainava” izmanto sīkdatnes šādiem nolūkiem:

  • Statistikas sīkdatnes palīdz interneta vietnes īpašniekiem saprast, kā apmeklētāji mijiedarbojas ar interneta vietni, apkopojot un sniedzōt informāciju anonīmi.

  • Mārketinga sīkdatnes tiek izmantotas, lai izsekotu tīmekļa vietnes apmeklētājus. Nolūks ir attēlot reklāmas, kas ir atbilstošas un saistošas individuālajam lietotājam un tādejādi derīgas izdevējiem un trešajām personām-reklāmdevējiem.

  • Citur neklasificētas sīkdatnes.

Detalizētu informāciju par citu trešo personu privātumu politiku un sīkdatnēm jūs varat iegūt šeit:

  • Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=fr

Konkrēto sīkdatņu uzskaitījums un to pastāvēšanas laiks pieejams šeit: rcainava@inbox.lv

Sīkdatņu uzstādījumu izmaiņas jūsu datorā

Sīkdatņu iestatījumus jūs varat mainīt jebkurā laikā savas ierīces Interneta pārlūkprogrammā. Piemēram, jūs varat atcelt doto piekrišanu sikdatņu saglabāšanai atzīmējot savā pārlūkprogrammā funkciju, kas ļauj noraidīt visus sīkdatņu saglabāšanas priekšlikumus. Šos iestatījumus jūs varat atrast savas interneta pārlūkprogrammas izvēlnēs “Iespējas” vai “Preferences”. Vairāk informācijas par to kā konfigurēt savas ierīces Interneta pārlūkprogrammu jūs varat atrast  Interneta pārlūkprogrammu mājas lapās. Vienlaikus vēršam uzmanību, ka sīkdatņu deaktivizēšana vai ķeksīša noņemšana var novest pie vietnes samazinātas pakalpojumu pieejamības un ērtības.

Politikas grozījumi

SIA “RC Ainava” var veikt izmaiņas šajā sīkdatņu deklarācijā pēc saviem ieskatiem, ja šādas izmaiņas atbilst normatīvo aktu prasībām personas datu aizsardzības jomā. Labojumi stājas spēkā pēc to publicēšanas SIA “RC Ainava” interneta mājas lapā www.rcainava.lv

 

I am interested in service
whatsApp